แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมงานสัมมนาหัวข้อสัมมนาที่ต้องการเข้าร่วม
ความต้องการบริการทางการเงินจากธนาคาร

พิเศษ เฉพาะลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันงานเท่านั้น
สมัครสินเชื่อธุรกิจ รับเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท
รับเงินคืน 1,000 บาท จากการตั้งวงเงินทุกๆ 1,000,000 บาท ภายใน 3
เดือนนับจากวันจัดงาน (5 พ.ย. 62 - 31 ม.ค. 63)

หมายเหตุ
1) ต้องเลือกตอบสนใจ “สินเชื่อธุรกิจ” ตัวใดตัวหนึ่ง ในแบบฟอร์มลงทะเบียนนี้เท่านั้น เพื่อรับโปรโมชั่นนี้

2) เงินคืนจะถูกโอนเข้าบัญชีกระแสรายวัน หรือออมทรัพย์ของลูกค้า


กลับสู่หน้าหลัก